Zahájení lázeňské sezóny v Lázních Lipová

25.05.2017 09:21

Zahájení lázeňské sezóny v Lázních Lipová

Karel Janěk

Dne 20. 5. 2017 se konalo zahájení lázeňské sezóny ve znovu otevřených a částečně zrekonstruovaných Schrothových lázní v Lipové. Po předchozí domluvě s novým vedením lázní využilo SPAE této příležitosti k informování veřejnosti o poslání a činnosti své organizace.

Již v pátek odpoledne se sjelo do Lipové 10 členů SPAE z několika klubů, aby s tímto úkolem pomohli. Po příjezdu a ubytování v blízkosti areálu lázní na ubytovně Poutník jsme se šli podívat do areálu lázní s cílem zjistit, které části jsou již zrekonstruované a co se ještě chystá. Také jsme se chtěli podívat, kde proběhne slavnostní zahájení a kde budeme mít náš stánek. Při večerním posezení jsme si ještě určili úkoly na sobotní den. V sobotu ráno jsme na určeném místě postavili stánek s informačními a propagačními materiály k činnosti SPAE, které jsme měli k dispozici.

Slavnostní zahájení sezóny při příležitosti 180. výročí založení těchto lázní provedli zástupci nového vedení spolu se starostou obce Lipová. Celý tento akt byl po celý den doprovázen bohatým kulturním programem. Hned v úvodu programu moderátor po přivítání účastníků upozornil i na informační stánek SPAE a při této příležitosti pozval na pódium prezidenta SPAE Ing. Pohůnka, aby přiblížil účastníkům význam této organizace. Ve svém vystoupení prezident pohovořil o tom, jakou skupinu lidí SPAE sdružuje a co dělá pro osvětu jak mezi svými členy, tak i mezi dalšími spoluobčany. Dále hovořil o nutnosti bližší spolupráce s lázeňskými zařízeními, tak i zdravotními pojišťovnami, pro lepší podmínky při léčení kožních onemocnění. Nakonec pozval přítomné k návštěvě našeho informačního stánku.

V průběhu celého dne náš stánek navštívila řada lidí, nebyla tam fronta jako u sousedního stánku s klobásami, ale zájem byl. Někteří přišli jen ze zvědavosti, jiní měli opravdu zájem a několik přímo na místě vyplnilo i přihlášky (celkem 13 lidí). Jediné co celému dni nepřálo, bylo počasí. Občas drobně pršelo a bylo chladno.

Při večerním posezení na ubytovně jsme celou akci zhodnotili a to kladně s konstatováním, že v přívětivějším počasí by celá akce proběhla ve větším rozsahu.V neděli dopoledne nám nezbylo než se rozloučit a s pocitem úspěšně zvládnuté akce se vypravit do svých domovů.

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz