WPD (Světový den psoriázy) 29.říjen

25.10.2017 12:10

 

Co je Světový den psoriázy?

 

Světový den psoriázy je den, věnovaný každoročně speciálně lidem s lupénkou nebo psoriatickou artritidou. Je koncipován jako den pacientů pro pacienty, Světový den psoriázy je celosvětová událost, která si klade za cíl ukázat, že touto nemocí trpí více než 125 milionů lidí po celém světě.

 

Je vytvořeno celosvětové sdružení pacientů IFPA, které si klade za cíl zviditelnit stav postižených lidí, který je třeba brát vážněji jak národními, tak mezinárodními úřady (OSN).

 

Cíle Světový den lupénky

Zvyšování informovanosti: aby lidé s psoriázou věděli, že nejsou sami, zaměřit pohled na tyto devastující nemoci a ukázat, jaká utrpení může způsobit. Vyvrátit mylný názor, že lupénka je nakažlivá.

 

Zlepšení přístupu k léčbě: podporovat a povzbuzovat zdravotnické systémy, národní vlády, lékaře, ošetřovatele a všechny osoby odpovědné za péči, aby byl umožněn pacientům s lupénkou přístup k optimální léčbě. Příliš dlouho byly psoriáza a psoriatická artritida nemoci s nízkou prioritou. Jsou to vysilující nemoci a musí se jejich léčbě věnovat více péče a zařadit na vyšší stupeň v celosvětovém zdravotním programu.

 

Zvýšení porozumění: poskytovat informace pro ty, kteří jsou postiženi onemocněním, stejně jako široké veřejnosti, aby se lidé v této problematice vzdělávali, aby mohli o psoriáze hovořit více, otevřeně a sebejistě.

 

Budování společného postupu pacientských organizací: poskytnout prostor, aby pacienti z celého světa mohli hovořit jako jeden a byli vyslyšeni u organizací, které mají klíčové rozhodovací pravomoci (Světová zdravotnická organizace, OSN).

 

Kdy Světový den psoriázy vznikl?

V roce 2004 členové i nečlenové psoriatických organizací po celém světě vyhlásily 29. říjen jako Světový den psoriázy pro zvýšení povědomí o psoriáze a psoriatické artritidě.

 

Kdo řídí Světový den psoriázy?

Událost je prezentována Mezinárodní federací psoriatických asociací (IFPA), jejímiž členy jsou národní pacientské organizace psoriatiků z celého světa. Členové IFPA se pravidelně scházejí, aby spolupracovali a diskutovali o významných otázkách ovlivňujících světovou komunity lidí, trpících psoriázou.

 

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz