USNESENÍ SJEZDU SPAE z 8. března 2014

26.03.2014 11:15

USNESENÍ SJEZDU SPAE z 8. března 2014

Místo konání sjezdu: Brno
 

I. Sjezd SPAE bere na vědomí
 

 1. Informace o činnostech jednotlivých klubů Společnosti psoriatiků a ekzematiků za rok 2013.
 2. Termín 14. Mezinárodního výstupu na Portáš, který se uskuteční dne 21. června 2014.
 3. Kontrolu plnění Usnesení sjezdu SPAE z loňského roku.
 4. Rezignaci Roberta Brabence na členství ve výboru SPAE a rezignaci Ing. Václavy Cyrusové na funkci tajemnice SPAE.
   

II. Sjezd SPAE schvaluje
 

 1. Volby pracovních komisí:
 • návrhová:                    Svatopluk Puda
 • mandátová:                Anna Jirdová
 • volební:                       Jiří Poch, Jana Müllerová
 • zápis z jednání:           Robert Brabenec
 • ověření zápisu:            Hana Přikrylová
 1. Zprávu o činnosti společnosti a výboru SPAE za rok 2013, kterou přednesl p. Ing. Josef Pohůnek. Zpráva bude přiložena k zápisu.
 2. Zprávu o hospodaření za rok 2013, přednesenou hospodářkou pí. Kamilou Křivkovou, Zpráva bude přiložena k zápisu.
 3. Zprávu revizní komise, kterou přednesla pí. Ivana Janěková.
 4. Doplnění paní Ing. Václavy Cyrusové na kandidátní listinu a výbor bude pětičlenný.
 5. Volbu nového výboru ve složení:

Hana Přikrylová (41 hlasů), 
Ing. Václava Cyrusová (39),
Ing. Josef Pohůnek (38),
Miloslav Zavřel (36),
Anna Jirdová (36).

Na prvním zasedání výboru byl prezidentem zvolen Ing. Josef Pohůnek, vicepresidentkou Hana Přikrylová. Výbor jmenoval tajemníkem Stanislava Ulenfelda.

 1. Volbu Kontrolní a revizní komise:

Zdena Matyášová,
Jaroslav Lacman,
Jarmila Ostrá.

Na prvním zasedání komise byla zvolena jako předsedkyně Zdena Matyášová.

 1. Pokud SPAE obdrží dotaci na ozdravné pobyty z ministerstva zdravotnictví, bude částka dotace rozdělena stejnoměrně na osobu a den za dodržení pravidel dotace.

 

III. Sjezd SPAE ukládá
 

a) Výboru společnosti

 1. Připravit návrh nových stanov SPAE v souvislosti s přechodem na Zapsaný spolek, jak ukládá nový občanský zákoník, návrh předat klubům do 31. 10. 2014 k projednání.
 2. Průběžně zajišťovat placené reklamy do Zpravodaje.
 3. Požádat o dotaci na rok 2015 ministerstvo zdravotnictví v září 2014.

 

b) Předsedům klubů

Zajistit vyúčtování do 10. ledna za předchozí rok.
 

c) Všem členům společnosti

Dodržovat termíny uzávěrek Zpravodaje (zejména s ohledem k publikování termínů akcí jednotlivých klubů), které jsou uprostřed každého čtvrtletí, tedy 15. 2., 15. 5., 15. 8., 15. 11.
 

Delegáti sjezdu vyzývají všechny členy SPAE, aby aktivně pracovali pro společnost,

propagovali ji ve svém okolí podle svých možností, hledali nové metody práce a agitace, a aby vyvinuli maximální úsilí pro šíření osvěty o nepřenosných a nenakažlivých kožních nemocech mezi občany a k získávání nových členů SPAE.
 

Usnesení bylo schváleno delegáty sjezdu SPAE v Brně dne 8. března 2014.

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz