Stanovení nebezpečného výrobku - BLUE CAP krém

30.10.2014 13:58

Ministerstvo zdravotnictví stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

BLUE CAP krém (blue cap CREMA/CREAM) - viz

www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-blue-cap-krem-_9692_1.html

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz