SPAE - korona virus

16.03.2020 10:50

Dobrý den, přátelé.

Všichni sledujete zprávy, co se kolem Vás děje. 

S ohledem na šířící se onemocnění doporučuju zrušit všechny Vaše plánované aktivity v klubech SPAE i mimo kluby, dodržujte nařízení a doporučení, které jsou nám předkládána.

Myjte si důkladně své ruce, nedotýkejte se tváří, nepropadejte panice, nešiřte plané zvěsti,  tím porazíme Korona-Virus.

Zpravodaj je již vytištěn, měl by co nevidět dorazit i k Vám
Přeju všem hodně zdraví a klidu!
Josef Pohůnek

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz