Setkání MZ Adama Vojtěcha s pacientskými organizacemi

19.01.2018 12:28

Setkání MZ Adama Vojtěcha s pacientskými organizacemi.

V polovině ledna jsme se s Hanou Přikrylovou zúčastnili setkání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s pacientskými organizacemi na půdě ministerstva zdravotnictví. Bylo to velice zajímavé, řekl nám svoji představu o vedení ministerstva a svoje záměry, představil vedení MZ, má velký zájem o posílení role pacienta ve vztahu k MZ a posílení role a spolupráce s pacientskými organizacemi a činností Pacientské rady MZ. Ministr zdravotnictví a vedení MZ odpovídali na dotazy z řad zastupujících pacientských organizací a na závěr se neformálně se všemi sešel u přípitku na další spolupráci. Zde jsem se s ním na pár minut setkal a povídal si s ním o státních dotacích pro neziskové organizace, o podpoře pacientským organizacím, a o dotačních programech MZ. Pozitivní je, že mě ministr sdělil, že Andreji Babišovi se také nelíbí současné rozdělování státních peněz pro neprůhledné a záhadné neziskové organizace a jeho prioritou je v tom udělat pořádek. Jednou z mála poznámek v bloku ministra se tak ocitnula moje připomínka na dotační tituly MZ, o kterých nic nevěděl a že se na to podívá a že i on má zájem, aby to bylo transparentní a cíleně rozdělené a se zpětnou vazbou pro žadatele.

Dále zde na setkání proběhlo mnoho diskusí mezi zástupci pacientských organizací, domluvil jsem s ČAVO sdílení propagací činnosti, kde se s Jožkou Pohůnkem domluvíme o rámci ve kterém by to mohlo proběhnout. Dále jsme s Revmaligou domluvili prezentaci SPAE na celostátním setkání zdravotních sester a personálu – to by proběhlo formou slajdu, který zašleme Revmalize a ta by jej zařadila do prezentace s představením Revmaligy a SPAE. Bylo domluveno, že prezident SPAE připraví stručnou prezentaci obdobnou jako probíhá na sjezdu SPAE. Dále je zatím s Revmaligou domluvena vzájemná podpora a spolupráce v Pacientské radě MZ, aby se lépe naše návrhy prosadily a podpořily, samozřejmě budu vyjednávat další spolupráci s dalšími zástupci v PR.

Děkuji Haně Přikrylové, že se setkání pacientských organizací na MZ také zúčastnila, viděla, jak to chodí a jak je to důležité pro vzájemné informování, seznamování, čerpání informací a zviditelnění spolku. Toto setkávání je zhruba čtvrtletní a věřím, že Pražský klub zajistí účast komunikativního zástupce SPAE na těchto setkáních pacientských organizací na ministerstvu zdravotnictví. Opět zde musím zdůraznit, že se touto účastí daří za poslední půlrok dostat SPAE do podvědomí jak pacientských organizací, tak MZ, a bude to mít jistě pozitivní dopad do budoucna na vnímání SPAE a doufám že i na čerpání dotací a dotačních titulů jak na činnost, tak i ozdravné pobyty.

Míla Zavřel

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz