Prosím přečtěte si : E-MAiLOVÉ ADRESY ČLENŮ SPAE

28.03.2015 12:21

Prosím přečtěte si :

E-MAiLOVÉ ADRESY ČLENŮ SPAE

Prádlo nám pere automatická pračka se sušičkou a již málokdo si vzpomene na
starou valchu po babičce pohozenou kdesi v šopě, limonáda už nemá porcelánový
uzávěr a málokterý salám obsahuje maso, ve vlaku již taky nemáme kartonovou jízdenku,
kterou by námprůvodčí procvakl aMHD v Praze už také neprovozuje koňku.
No bodejť ne, vždyť je 21. století…
Stejně tak ve SPAEmusíme držet krok smoderními technologiemi a po úspěšném
zavedení webových stránek SPAE s její neveřejnou sekcí určenou pouze pro nás platící
členy musíme jít zase o krůček dál.

A ten krůček je nahlášení E-mailových adres
všech členů SPAE na mail SPAE@CBOX.CZ, a to samozřejmě svých, a kdo ji nemá
(což se mi ani nechce věřit), tak třeba dětí, kteří vám v případě potřeby zaslanou
zprávu z centra předají.

Co nás k tomu vedlo? To je jednoduché – pozdní vydání zimního
Zpravodaje, kde byly nastaveny termíny pro nahlášení na ozdravné pobyty a zaplacení
záloh a najednou nastal problém…To chceme v budoucnu eliminovat rychlou
komunikací přes e-mail rozesíláním hromadných zpráv, například s nabídkou
přímořských pobytů, akcí SPAE, edukací, přednášek, klubových akcí, atd. Získá se
tímčasový náskok před Zpravodajem, který není schopen při frekvenci čtyř vydání do
roka operativně reagovat na naše aktuální dění. Vím, třeba si řeknete, že je to nošení
dříví do lesa, protože jste všichni velmi zodpovědní amáte aktivované heslo na neveřejné
stránky SPAE a pravidelně se na ně chodíte dívat a reagujete na vložené aktuality.
Vůbec vás tím nepodceňujeme, ale pro jistotu si váš E-mail poznamenáme a jistě
v budoucnu oceníte, že žijete v 21. století obklopeni moderními technologiemi.
Míla Zavřel

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz