Předávání cen MOSTY

08.04.2016 10:42

Vážení přátelé,
ve čtvrtek 24. 3. 2016 se uskutečnilo slavnostní předávání cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR MOSTY za rok 2015. Předávání se uskutečnilo v prostorách Hotelu Clarion v Českých Budějovicích. Hosty předávání byli patronka ceny MOSTY paní velvyslankyně Livia Klausová, místopředseda Poslanecké sněmovny pan Jan Bartošek, hejtman Jihočeského kraje pan Jiří Zimola a další vzácní hosté. Pořadem provázel pan Aleš Cibulka. Předávání cen bylo doprovázeno hudebním vystoupením Ladi Kerndla, Petra Bazaly a Radka Žaluda. Oceněny byly tyto projekty a osobnosti:

I. kategorie – cena pro instituci veřejné správy

Královéhradecký kraj a město Hradec Králové – za významný podíl na rekonstrukci a dostavbě budovy Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje.

Moravskoslezský kraj – za transformační proces pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji, který otevírá lidem s postižením příležitosti žít normální život.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži při Národním památkovém ústavu – za zpřístupnění Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži návštěvníkům se zdravotním postižením a za projekt HORTUS INAUDITUS – zahrada neslýchaná pro neslyšící návštěvníky.

Obec Břehy u Přelouče – za mimořádnou iniciativu při zpřístupňování obce a jejího rekreačního areálu osobám se zdravotním postižením.

Obec Milín – za poskytnutí nově zrekonstruovaných prostor pro kancelář místní organizace Svazu tělesně postižených, včetně vybavení a ročního nájemného jedna koruna.


II. kategorie – cena pro nestátní subjekt

1. Centrum zdravotně postižených Jižních Čech, z. s. – za přínos osobám se zdravotním postižením prostřednictvím sportovních činností pro handicapované.

Bílá holubice, z. s. – za divadelně-taneční představení Cirkus a za integraci mladých lidí s těžkým zdravotním postižením.

Denní centrum Mateřídouška, o. p. s. – za dlouhodobou všestrannou pomoc, podporu a péči dětem, mládeži i dospělým jedincům s mentálním či kombinovaným postižením.

Občanské sdružení Političtí vězni.cz - za znovuotevření naučné stezky po trestaneckých pracovních táborech a uranových dolech s názvem Jáchymovské peklo ve spolupráci s vozíčkáři a tělesně handicapovanými hudebníky.

Tichý svět, o. p. s. - za vytvoření a spuštění speciálního pracovního portálu pro neslyšící Neslysimpracuji.cz.


III. kategorie – cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

Otmar Cvrkal – za dlouhodobou činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Zdeněk Holub, soudní znalec v oboru stavebnictví se zaměřením na bezbariérové užívání staveb – za dlouholetou intenzivní odbornou práci v oblasti odstraňování stavebních bariér.

Vojtěch Vašíček, paralympijský vítěz v pětiboji na hrách v Barceloně, zakládající člen občanského sdružení ParaCENTRUM Fénix – za pomoc lidem po úrazu páteře a míchy navracet se zpět do běžného života.

Jindřich Zemánek, umělecký vedoucí a režisér českého amatérského souboru Pantomima S.I. – za pětačtyřicet let rozvoje pantomimy a kultury neslyšících.


IV. kategorie – zvláštní cena

Dita Abrahamová, vedoucí taneční skupiny Paprsek – za vedení taneční skupiny a vytvoření choreografie Za sklem – či tak trochu jiný svět věnované osvětě autismu.

Jan Hutař, nositel ceny Olgy Havlové a dlouholetý spolupracovník Národní rady osob se zdravotním postižením – za jeho mimořádné sociální cítění, které promítá do své celoživotní práce při podávání připomínek k zákonům a poskytování rad osobám v těžkých životních situacích.

Jana Koběrská a Jaromír Kolařík, strážníci prevence kriminality Městské policie Ostrava – za rozšíření forenzního identifikačního značení syntetickou DNA o značení kompenzačních pomůcek.

Adam Vondráček, předseda spolku BC Bowlingzone – za podporu a vedení nevidomých sportovců v bowlingu a vytvoření podmínek pro přípravu nevidomých bowlerů.

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – za projekt Bible bez hranic – pilotní projekt 90. Překlad 90 biblických textů ze Starého a Nového zákona do českého znakového jazyka.

Cenu MOSTY obdržely tyto projekty a osobnosti:

I. kategorie – cena pro instituci veřejné správy
Královéhradecký kraj a město Hradec Králové

II. kategorie – cena pro nestátní subjekt
1. Centrum zdravotně postižených Jižních Čech, z. s.

III. kategorie – cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
Otmar Cvrkal

IV. kategorie – zvláštní cena
Jan Hutař

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz