Páté zasedání Pacientské rady

06.09.2018 10:43

Pacientská rada diskutovala o materiálech, které připomínkuje v rámci vnitřního připomínkového řízení. Poté vedoucí pracovních skupin detailně informovali o aktivitách pracovních skupin. Pracovní skupina pro zdravotnické prostředky byla v mezidobí velmi aktivní, vedoucí Marie Ředinová uvedla, že se zabývala připomínkováním novely zákona č. 48/1997 Sb. Vedoucí pracovní skupiny pro inovativní léčbu Anna Arellanesová představila priority pacientů ve vztahu k inovativní léčbě a předložila je Radě ke schválení. Vedoucí pracovní skupiny pro zdravotně-sociální pomezí Jitka Reineltová představila aktivitu pracovní skupiny, která taktéž spočívala ve vytvoření priorit pacientů v oblasti zdravotně-sociálního pomezí. Pracovní skupina pro duševní onemocnění zahájí svoje působení během června 2018.

Rada dále jednala o Jednacím řádu pracovních skupin Pacientské rady a zřídila pracovní skupinu pro celiakii.

Pacientská rada za bezmála 7 měsíců své činnosti se sešla již pětkrát, účastnila se jedenácti připomínkových řízení, zřídila pět pracovních skupin, má zastoupení ve čtyřech pracovních skupinách na ministerstvu zdravotnictví a jedné meziresortní pracovní skupině. Zástupci pacientů jsou velice aktivní, podporováni svou širokou pacientskou základnou.

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz