Pacienti VZP

11.04.2014 15:51

Vážené dámy,vážení pánové,

 s potěšením Vám oznamuji, že po dlouhých letech jednání s VZP ČR (které bylo započato ještě za minulého vedení VZP ČR) má současné vedení VZP ČR  zájem spolupracovat s pacientskými organizacemi a realizovat pravidelná setkávání zástupců pacientských organizací s managementem VZP ČR.

 Tato setkávání by se měla uskutečňovat na podobném principu jako poslední rada ministra zdravotnictví. Pokud bude mít kdokoli z vás konkrétní záležitost (problematiku), kterou bude požadovat zařadit do programu jednání za organizaci, kterou zastupuje, prosím o její zaslání k rukám Koalice pro zdraví, která jako koordinátor těchto setkání požádá VZP ČR o termín jednání a zařazení konkrétního požadavku do programu.

Jinými slovy – daného jednání se zúčastní ti zástupci konkrétní pacientské organizace, která  předloží podnět k projednání.Předpokládáme tedy, že setkání ve VZP ČR nebudou mít pravidelné termíny, ale budou svolávána dle potřeby, při nashromáždění několika podnětů k projednání.Zápisy z jednání pak budou rozeslány pro informaci  všem pacientským organizacím, aby bylo všem umožněno tuto činnost sledovat.

 Prosím o zpětnou vazbu, zda máte o tato setkání zájem a rovněž prosím o průběžné zasílání témat k diskusi.  

 ***

Pro Vaši informaci ještě sděluji, že  předevčírem  zasedal zdravotní výbor poslanecké sněmovny, v rámci kterého se jednalo o korupci v zdravotnictví.  I pro ty otrlé byla šokující zpráva, že jen na návratkách za zdravotní pomůcky ročně přijdou zdravotní pojišťovny skoro o 4 miliardy korun. Naše Koalice hned od svého vzniku lobovala za to, aby byl pacientům umožněn přístup k  jejich zdravotní dokumentaci a informacím, co se účtuje za jejich péči. Je to už několik let a málokdo to využívá. Myslím, že je na čase se nad tím zamyslet a začít skutečně jednat. Většina pacientů se ale obává tyto skutečnosti hlásit, proto by možná bylo schůdné řešit i tuto problematiku právě s pojišťovnami přes pacientské organizace. Jedná se o miliardy, které proto chybí v rozpočtu pojišťoven a pak nás krizový štáb s  Svazu pacientů a Lékařské  komor straší, že nebudou finance na péči pacientů. Pokud máme zájem, aby se konečně v českém zdravotnictví něco zlepšilo, je třeba, abychom k tomu společně přispěli.

 Prosím o Vaše návrhy a názory.

S pozdravem  Jana Petrenko

 

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz