Neveřejné internetové stránky SPAE

21.08.2014 10:16

Neveřejné internetové stránky SPAE

 Pro potřeby členů SPAE jsme zřídili na našich webových stránkách spae-cr.webnode.cz  (lze použít zkrácenou verzi www.spae.cz) speciální oddíl, do kterého budou mít přístup pouze členové SPAE. Přístup na tuto neveřejnou část je hlídaný pomocí přihlašovacího jména a hesla. Jako přihlašovací jméno je použita vaše e-mailová adresa, jako heslo bude použito vaše příjmení (bez diakritických znamének – háček, čárka, kroužek, mekčeň, vokáň, přehláska) + číslo členského průkazu (bez úvodních nul). Číslo vašeho členského průkazu máte vytištěno na každé obálce u své adresy, když vám domů přijde poštou Zpravodaj SPAE. Příklad (vymyšlený člen SPAE): pan Vitališ Nováček má svou soukromou e-mailovou adresu vitanova@seznam.cz a na obálce se zpravodajem má vytisknuto členské číslo 00276. Tento člen se bude přihlašovat do neveřejné části našich internetových stránek tímto svým e-mailem „vitanova@seznam.cz“ a jako heslo bude použito „novacek276“.

Kdo chce přistupovat na neveřejné stránky, musí být zaregistrovaný.

1. Tajemníkovi SPAE Staškovi Ulenfeldovi pošlete e-mailem na adresu spae@cbox.cz údaje o vaší osobě: - jméno a příjmení (pro kontrolu v evidenci členské základny) - vaši e-mailovou adresu - členské číslo.

2. Tajemník zkontroluje v evidenci členů, zda jste v letošním roce členem SPAE.

3. Tajemník předá platné údaje k navedení správci internetových stránek Svatopluku Pudovi.

4. Správce internetových stránek navede vaše přihlašovací údaje do databáze povolených přístupů do neveřejných internetových stránek SPAE.

5. Kontrola vašich údajů a navádění do databáze budou prováděny v cyklech. Předpokládáme, že by navedení mohlo proběhnout do 14 dnů od nahlášení.

6. Po nastavení hesla správcem vám automaticky přijde na vámi udanou adresu potvrzovací e-mailová zpráva, ve které je uvedeno, že máte zprovozněn přístup na neveřejné stránky SPAE. Od této chvíle se můžete přihlašovat a prohlížet další údaje o SPAE.

7. Budete se přihlašovat svými přihlašovacími údaji ve volbě „Pro členy SPAE“, která je vlevo na našich internetových stránkách https://spae-cr.webnode.cz/.

8. Pokud někdo z vás zapomene heslo a zmáčkne tlačítko „Zapomněli jste heslo“, zadáte svůj e-mail (e-mailová adresa se kontroluje, jestli je zadána v systému pro přístup na tyto utajované informace, takže když zadáte jinou e-mailovou adresu, systém vás dále nepustí) a systém vám vygeneruje nové heslo. Toto heslo vám bude zasláno na váš e-mail. Pozor! Toto heslo je vždy složité, nedá se zapamatovat, skládá se z velkých a malých písmen a číslic, např. takové "lsC1g82h", ve kterém podle typu písma nerozlišíte, zda je to malé písmenko „L“ nebo číslice jednička. A pokud provedete znovu změnu hesla, opět se vygeneruje zase takové nesmyslné (bezpečné) heslo. Striktně doporučujeme heslo neměnit.

9. V odůvodněných případech má Sváťa Puda možnost každému členovi heslo změnit (na jednoduché heslo, nejlépe na tvar, popsaný výše). Bohužel vlastník webu neumožňuje měnit heslo uživateli tak, že byste si každý nastavil heslo sám.

10. Po novém roce se počká do konce března, do kdy mají členové zaplatit nový členský příspěvek, a kdo nemá zaplaceno, tomu bude přístup na neveřejné stránky odebrán.

11. Obdobně, jak se budou přihlašovat noví členové během roku, tajemník bude bude předávat přihlašovací údaje správci webu k navedení.

Josef Pohunek

Neveřejné webové stránky pro členy SPAE.

Na webových stránkách SPAE najdeme krom obvyklých rubrik a záložek nově „neveřejné stránky“ „Pro členy SPAE“ určené pouze pro platící členy SPAE, kde se po zadání své E-mailové adresy a hesla dostaneme do dalších záložek s mnoha interními informacemi pro členy SPAE – například : Základní dokumenty SPAE, Zpravodaj SPAE, Sjezdy SPAE, Vyúčtování SPAE, Zápisy výboru SPAE,… - čili vše co je určeno pouze pro interní potřeby a komunikaci platících členů SPAE. Dle nastalých potřeb se tyto stránky budou aktualizovat a rozšiřovat, mohly by se například rozšířit o činnost a fota jednotlivých klubů, aktuálních akcí, nabídek atd. Náměty od vás rádi přivítáme.

Pokud se tento systém osvědčí, tak budeme rádi a zároveň doufáme, že se aktuální dění ve SPAE dostane ke všem jeho členům operativněji než 4 krát do roka se Zpravodajem SPAE.

Míla Zavřel

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz