Nabídka klinické studie pro pacienty s atopickou dermatitidou.

31.10.2019 11:16

Nabídka klinické studie pro pacienty s atopickou dermatitidou.

Společnost Synexus zajistuje klinické studie ve svem centru v Praze na Karlove namesti, mame zde vlastni tym lekaru a zdravotnich sester. Celosvetove se radime k nejvetsim firmam v tomto oboru na svete a stale rosteme. Zamerujeme se na studie v pozdejsich fazich, tj. hodnotime, jak léčivé přípravky působí na lidi, které mají léčit.

V soucasne chvili mame v CR dve studie otevrene pro nabor pacientu a velice radi bychom s vaši pacientskou organizací navázali spolupráci při náboru pacientů do studie určené pacientům s atopickou dermatitidou. Cílem této studie je stanovit bezpečnost a účinnost hodnocené léčby ve formě tablet v porovnání s placebem, za současného podávání podpůrné léčby formou masti/krému s obsahem kortikoidů u dospívajících pacintů ve věku 12 až 17 let se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou (neboli ekzémem).

Nábor do studie bude ukončen 17.11. tohoto roku. Pokud máte někdo zájem se do studie zapojit, kontaktujte mě na uvedeném telefonu.

Pavlina Mirschova

Patient Engagement Manager

Accelerated Enrollment Solutions (AES)

+420 732 537 751

pavlina.mirschova@globalaes.com

https://www.globalaes.com

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz