MCDA druhé kolo

08.04.2016 10:44

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom se na Vás obrátili s prosbou o účast v 2. kole dotazníkového šetření (dotazník můžete vyplnit zde: https://www.valueoutcomes.cz/dotazniky/mcda2), které má za cíl zmapovat současnou situaci na poli léčby vzácných onemocnění a možnosti vstupu nových technologií do této oblasti.

Jak jistě víte, v České republice není zcela dořešena situace při schvalování léků na vzácná onemocnění (tzv. orphan drugs), a to jak pro plátce zdravotní péče (vysoké náklady na léčbu a často nedostatečná klinická evidence), hodnotitele nákladové efektivity (neúplné farmakoekonomické modely), lékaře (nemožnost léčit dostupnými léky), ale především pro pacienty, kteří léky skutečně potřebují.

Cílem tohoto projektu je zjistit, jaká kritéria jsou pro jednotlivé zainteresované skupiny (plátci/hodnotitelé, lékaři a pacienti) nejdůležitější, jakou mají váhu při jejich rozhodovacím procesu (tzv. multikriteriální analýza), a dále otestovat multikriteriální analýzu na modelových případech.

 V prvním kole dotazníkového šetření jsme se Vás ptali, jakou váhu (důležitost) pro Vás mají vybraná kritéria pro hodnocení léčby. Která byste zohlednili více a která méně. Nyní ve 2. kole Vás prosíme o vyjádření skóre pro každé hodnocené kritérium u třech popsaných modelových případů. Skórovat bude možné na škále od 1 do 7. Bližší informace se dočtete v dotazníku.

 Rádi bychom ujistili respondenty, že odpovědi všech účastníků této pilotní studie budou přísně anonymizovány, aby nedošlo k jejich zneužití.

 Věříme, že pomůžete svou účastí v této pilotní studii na kultivaci systému zdravotní péče v České republice, a to zejména na poli léčby vzácných onemocnění, které svým charakterem ne úplně zapadají do tradičního kontextu hodnocení zdravotní péče, a zejména léčivých přípravků.

 Pokud dotazník správně vyplníte a odešlete, zobrazí se Vám toto sdělení: „Děkujeme za vyplnění dotazníku Multikriteriální analýza pro rozhodování (MCDA). Odeslání dotazníku proběhlo úspěšně!“ Pokud se Vám tato hláška nezobrazí, zkontrolujte si prosím, zda jste vyplnili všechny otázky. Nevyplněné otázky budou vyznačeny červeně. Vložení skóre se provádí pomocí posuvníku – modrý čtverec v červeně vyznačeném poli na obrázku níže, který je nutno posunout zleva doprava pro výběr váhy daného kritéria:

                               

 Vložený obrázek 1

 V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Tomáše Mlčocha, jehož emailová adresa je mlcoch@iheta.org a telefonní číslo +420 724 199 569.

 Předem děkujeme za Váš čas a velice si vážíme Vaší spolupráce.

 Dotazník vyplňte na této adrese: https://www.valueoutcomes.cz/dotazniky/mcda2

Prosíme o vyplnění a odeslání dotazníku do 10.4.2016.

Velmi Vám děkuji za spolupráci a snahu kultivovat český zdravotní systém.

S přáním hezkého dne

Tomáš Doležal

Institut pro zdravotní ekonomiku a Technology Assessment (iHETA) 
Václavská 316/12 
120 00 Praha 2 
E-mail: iheta@iheta.org
www.iheta.org

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz