koronavirus.mzcr.cz

17.03.2020 17:27

 

Vážené zástupkyně, vážení zástupci pacientských organizací,

 

v souvislosti s epidemiologickou situací vnímáme potřebu relevantních informací pro Vaše členy. Obecné informace pro veřejnost najdete nově na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/. Prosíme, sdílejte tento zdroj informací s Vašimi členy.

 

Jsme si vědomi, že pacientské organizace jsou cenným zdrojem informací zejména pro své členy, kteří vzhledem ke svému chronickému onemocnění potřebují specifické, „na míru šité“ informace právě ke svému onemocnění. Takto specifický druh informací nejlépe poskytne odborná společnost, případně lékař specializovaného centra apod. Z tohoto důvodu jsme navázali komunikaci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, jejíž členské společnosti by měly poskytnout součinnost pacientským organizacím, které požádají o spolupráci, tedy o sepsání rad a doporučení pro danou diagnózu, bude-li to možné.

   

Vážené zástupkyně, vážení zástupci pacientských organizací,

 

v souvislosti s epidemiologickou situací vnímáme potřebu relevantních informací pro Vaše členy. Obecné informace pro veřejnost najdete nově na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/. Prosíme, sdílejte tento zdroj informací s Vašimi členy.

 

Jsme si vědomi, že pacientské organizace jsou cenným zdrojem informací zejména pro své členy, kteří vzhledem ke svému chronickému onemocnění potřebují specifické, „na míru šité“ informace právě ke svému onemocnění. Takto specifický druh informací nejlépe poskytne odborná společnost, případně lékař specializovaného centra apod. Z tohoto důvodu jsme navázali komunikaci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, jejíž členské společnosti by měly poskytnout součinnost pacientským organizacím, které požádají o spolupráci, tedy o sepsání rad a doporučení pro danou diagnózu, bude-li to možné.

   

Víme, že mnoho z Vás již tyto kroky podniklo, moc si Vaší iniciativy vážíme. Pokud již takovéto informace pro Vaši diagnózu zpracované máte, prosím, pošlete nám link (odkaz) na váš web (přímo na místo, kde máte tyto informace zveřejněné)

 

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz