Kandidáti do nově volených orgánů SPAE - sjezd

19.02.2016 11:32

Přátelé,

blíží se volební sjezd SPAE ( 4.- 6.3 2016 ).

Prosím připravte si každý ze svého klubu kandidáty do nového výboru a nově volené Kontrolní komise.

Návrhy kandidátů zašlete na spae@cbox.cz nejpozději do 3.3.2016.

 

Nově volená Kontrolní komise bude mít rozšířené pravomoci ( nebude to pouze 1x za rok revize hospodaření ).

Je to další nástroj členské základny ke kontrole činnosti spolku ( vzor detailního popisu činnosti KK přikládám v příloze ).

 

-z našich nových  stanov:

3. Kontrolní komise

(1)   Je volena na období čtyř let v počtu tří nebo pěti členů.

(2)   Volí ze svého středu předsedu a má právo jej odvolat.

(3)   Dohlíží na řádné vedení záležitostí spolku a na vykonávání činností spolku v souladu se stanovami, vnitřními normami a právními předpisy.

(4)   Upozorňuje statutární orgán spolku na nedostatky, které zjistí při své činnosti.

 

(5)   Provádí minimálně jednou ročně revizi hospodaření spolku, její výsledek předkládá  k projednání a schválení sjezdu. 

 

přeji hezký den

 

V.Cyrusová


Kontrolní komise.doc (29696)

 

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz