„Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením“

17.10.2019 10:16

„Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením“, kterou najdete na tomto odkazu:

www.facebook.com/events/394641127873225/

 

Robert Jungmann

asistent odboru

Odbor ochrany práv osob se zdravotním postižením

 

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno

+420 542 542 270

jungmann@ochrance.cz

www.ochrance.cz | Facebook | Twitter

 

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz