Deň Otvorených Dverí ( DOD) - v Kúpeloch Smrdáky 27.október 2018

26.09.2018 10:45

letak 5.pdf (177118)   

Marianna Schweitzerová
Marketing Officer
PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE SMRDÁKY

Tel.:  +421 - 34 - 6959 179
Mobile:  +421 - 902 960 582
Fax.:  +421 - 34 - 6575 135

marianna.schweitzerova@spasmrdaky.sk
www.smrdaky.danubiushotels.com

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz