CARD - Poděkování a rozloučení

25.11.2014 12:31

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé, úspěšní absolventi seminářů spojených s rehabilitačními pobyty!
Dovoluji si Vás oslovit najednou a i tak jsem možná na někoho zapomenul. Prosím o omluvení. 
V poslední době po ukončení posledního listopadového semináře a pobytu v Lázních Bělohrad dostávám mnoho mailů s hezkými přáními a stejně hezkými fotografiemi z rekondičních pobytů a to nejen z posledních akcí. Protože musím potvrdit, že naše semináře spojené s rekondičními pobyty nenávratně v listopadu skončily, oslovil jsem tímto mailem také převážnou část účastníků těchto společných pobytů.
Děkuji tedy vám všem za hezká přání, hezké fotografie, které mi budou připomínat zajímavé a příjemné chvíle prožité s vámi. Děkuji účastníkům posledních turnusů, že pochopili moje osobní starosti a prominuli mi určitý smutek, způsobený mými soukromými bolestmi, který se mi nepodařilo dostatečně skrýt. Velmi si tohoto ohledu vážím.
Než se s vámi rozloučím, dovolte mi připomenout několik malých poznámek k naší činnosti, protože již třeba nebude možnost vám popsat deset let, které jsme s vámi prožili.
CARD vznikl v průběhu roku 2005 od června do listopadu a byl založen iniciativou dvou lidí. Především to byla paní JUDr. Irena Karpíšková  a vzhledem k nastalé situaci a nastupující nové léčbě revmatických chorob jsem to byl i já. Paní doktorka byla vynikající v konstrukci základních předpisů nové asociace a já jsem se snažil získat potřebné kontakty na lékaře, farma-firmy a politické orgány státu. Ke konci roku 2005 jsem si "odskočil " z léčby v Lázních Jáchymov a byl jsem přijat na slavnostním zasedání v rezidenci amerického velvyslance, kde CARD obdržel dar jako podporu pro rozvoj naší činnosti a současně byly přislíbeny České republice  první dávky pro biologickou léčbu revmatických chorob. Bylo to pro mne obrovské povzbuzení a pro nás oba velké vyznamenání. Když jsem se v noci vracel zpět do lázní přemýšlel jsem jak co nejlépe rozjet činnost CARD ve prospěch mnoha pacientů s velmi těžkými revmatickými chorobami. Bylo jasné, že nejsme  lékaři, ale přesto jsme mohli částečně usměrňovat a ovlivňovat rozvoj nově vznikajících center pro biologickou léčbu. Nakonec jsme se rozhodli, že nejvíce prospěje předávání informací o nových léčivech, jejich nasazení  a znalost možností této nové léčby. Ukázalo se, že tento směr je správný a několik seminářů na př. v Chrudimi zakončených certifikáty a odezva na činnost  pacientů, kteří úspěšně absolvovali začala přinášet výsledky. CARD se brzy dostal do povědomí  lékařů, různých institucí  a také jiných oborů, které nasazení biologické léčby teprve čekalo. Proto se vedení CARD rozhodlo přidružit další pacientské organizace a také další společnosti. V časopisech pacientských organizací přidružených k CARD se postupně více objevovali články, které již odborně reagovali na nové metody léčby. Dnes je zřejmé, že relativně klidný průchod všemi zdravotnickými reformami byl v našich oblastech klidný a dá se i říci kultivovaný a to právě tím, že naši pacienti (alespoň ti co chtěli) měli  přehled o možnostech a způsobech léčby.

V poslední době se však již začalo ukazovat, že tato cesta je již u svého konce a že bude nutné postoupit o další stupínek výše a dále pokračovat v nových společenských uskupeních. Po vstoupení v platnost nového občanského zákona se také ukázalo, že postavení CARD a jeho složení je překonané a není vhodné a možné jednoduše postavit CARD jako spolek. Bohužel jsem tak trochu vlastní vinou zůstal sám na řízení a činnost CARD. Proto poslední Shromáždění delegátů CARD rozhodlo o postupném ukončení činnosti CARD a od 1.1.2015 zahájit jeho likvidaci. Po deseti letech tedy ukončí svoji činnost asociace, která přinesla a byla u nové cílené léčby a to v oborech revma, derma a částečně i gastro. Jsem rád, že i letos jsem byl pozván do rezidence amerického velvyslance, sice tentokrát na slavnostní zasedání organizace AIFP, která formou APO tak na vyšší úrovni pokračuje ve vzdělávání vedoucích členů pacientských organizací. Bylo to pro mne krásné a důstojné zakončení naší činnosti.

Vážení přátelé promiňte mi takové dlouhé povídání, ale bylo by mi líto, kdyby někdo nepochopil co jsme v posledních deseti letech dokázali.
Děkuji Vám za krásný, deset let trvající kus mého života. Nezlobte se, ale jedné osobě musím poděkovat samostatně a tou je paní  JUDr. Irena Karpíšková. V životě jsem potkal mnoho skvělých lidí, ale paní Irena je růží mezi nimi.
Přeji Vám všem krásný a dlouhý úspěšný život a také, aby jste brzo našli někoho mezi vámi  kdo posune starost o pacienta zase dál.
Mnoho zdraví a štěstí ať najdete jako dárek pod stromečkem při letošních Vánocích. 
 
V Praze dne 18.11.2014
   
Stále ještě Váš
--
 Karel Vedral
 Prezident
Česká asociace pro revmatické choroby,o.s.
Sídlo: Revmatologický ústav, Na Slupi 4, Praha 2
Tel.:323 661 794 Mobil: 733 223 578
www.card-cz.org, cardcz@seznam.cz
IČO: 27013308

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz