Bulletin

02.12.2015 11:58

Milí přátelé,

posílám vám bulletin s informacemi o setkání pacientských organizací s  představiteli MZ, které se uskutečnilo 22. října 2015. Šlo o  první z pravidelných schůzek, které by měly prohloubit součinnost pacientů a ministerstva, aby se mimo jiné zkvalitnilo a zrychlilo vyřizování připomínek pacientských organizací. Nejde ale o jediný způsob komunikace, ministerstvo také zřídilo e-mailovou adresu propacienty@mzcr pro přijímání stížností a podnětů od pacientů. Máte-li návrhy a ná pady, co bychom mohli probrat na některém z příštích setkání, nebo v čem může ministerstvo pacientským organizacím pomoci, pište na adresu bulletin@mzcr.cz.

Těším se na spolupráci,

 

Lenka Teska Arnoštová 

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.

náměstkyně ministra

Palackého náměstí, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 972 537, +420 224 923 798,

e-mail: lenka.teska-arnostova@mzcr.cz

www.mzcr.cz

bulletin_mzcr_2015_11_nahled4.pdf (1769327)

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz