Biologická léčba vrací psoriatiky do života

17.10.2014 11:47

Respondenti průzkumu se shodují v tom, že po aplikaci biologické léčby se kvalita jejich života razantně zvýšila a mnohé překážky pro jejich uplatnění v životě se výrazně zmenšily. Počáteční léčbě psoriázy by měli obvodní lékaři a dermatologové věnovat zvýšenou pozornost.

V České republice se odhaduje výskyt kolem 250 tisíc nemocných lupénkou – biologickou léčbou se aktuálně léčí 1 150 z nich. Poslední průzkum názorů pacientů (IPSOS, 2012–2014) potvrzuje, že absolutní většina nemocných se středně těžkou až těžkou lupénkou se kvůli své nemoci ocitla bez práce nebo v plném či částečném invalidním důchodu. Respondenti se shodují v tom, že po aplikaci biologické léčby se kvalita jejich života razantně zvýšila a mnohé překážky pro jejich uplatnění v životě se výrazně zmenšily.

Na tiskové konferenci pořádané 25. září přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, uvedl: „Biologická léčba je silný kalibr. Zabírá velmi dobře a zvládne i vnitřní záněty. Chápu pacienty, kteří volají po rychle účinkující a dlouhodobě účinné terapii. Jedince vhodné pro biologickou léčbu ale vybíráme a pro výběr máme přesně daná kritéria. Vzhledem k ceně biologik musíme přemýšlet, kolika lidem je ročně nasadíme. Přesto je počet léčených zvláště s těžkou formou nemoci až kriticky nízký a stále hledáme řešení neutěšené situace. Podle kritérií zdravotních pojišťoven může být biologická léčba nasazena jen v případech těžké lupénky, kdy je zasaženo více než 10 % povrchu těla a kde nelze pro nedostatečný efekt, kontraindikaci či intoleranci použít jiné celkové léčebné postupy. Kvalita života takových pacientů je již velmi významně snížena. Ne na každého takového pacienta se ale dostane, dnes především proto, že celá řada jedinců s těžkou psoriázou se nerozhodne pro účinnou léčbu a stále se léčí pouze nedostatečně působícími zevními prostředky.“

BIOREP sbírá data pro hodnocení úspěšnosti léčby

Česká dermatovenerologická společnost ČSL JEP spravuje anonymní registr pacientů s lupénkou, tzv. BIOREP, který sbírá data o pacientech léčených biologickou léčbou v České republice. Byl založen v roce 2005 a modernizací prošel v roce 2011. Přispívají do něj všechna centra biologické léčby psoriázy u nás. Zpracovaná, anonymizovaná data sledují zejména bezpečnost a účinnost této léčby.

MUDr. Martina Kojanová z Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha na konferenci vyzdvihla: „V BIOREP je v současné době evidováno přes 1 300 osob, v průměru se tito pacienti 13,5 roku potýkali s nezhojenou, závažnou formou lupénky, než u nich byla zahájena biologická léčba. Z údajů v registru vyplývá, že u 80 % léčených pacientů dochází ke zhojení tří čtvrtin všech kožních ložisek.“ Registr představuje možnost, jak dlouhodobě hodnotit léčbu z hlediska její úspěšnosti, a také sleduje možné nežádoucí účinky biologik. Naše republika je první a zatím jedinou východoevropskou zemí, která má vlastní registr, což přispívá k efektivnějšímu využití této stále nákladné léčby.

„V registru sledujeme také index kvality života, který je u pacientů s lupénkou obecně velmi nízký. U nezanedbatelné části pacientů se závažnou psoriázou vede jejich onemocnění až k invalidnímu důchodu. Kvalita života se při léčbě významně zlepšuje a lze říci, že biologická léčba dokáže většinu pacientů navrátit do plnohodnotného života, jaký vedli před propuknutím nemoci,“ uzavírá MUDr. Kojanová.

Pacienti oceňují výsledky biologické léčby

„Pacienty se střední až těžkou lupénkou stav jejich kůže prakticky vyřazuje ze společnosti,“ říká o životě pacientů s touto nevyléčitelnou nemocí Ing. Josef Pohůnek, předseda Společnosti psoriatiků a atopických ekzematiků (SPAE). Stav nemocné kůže pacienty významně omezuje v soukromí, vztazích, aktivitách i pracovních příležitostech. „Lidé se zdráhají podat nám ruku, vadí nám stále suchá, nebo naopak stále mastná pokožka, zápach a barva léčivých přípravků, časová náročnost jak jednorázového nanesení mastí, tak celkové doby léčby, lupy, které jsou všude, ranní ztuhlost a bolest a účinnost klasické léčby vůbec,“ konstatuje Ing. Pohůnek s tím, že absolutní většina potíží mizí právě při biologické léčbě. Cílem SPAE je prosazovat zlepšování forem léčby nenakažlivých kožních onemocnění a životních podmínek takto postižených lidí. Informuje je také o metodách léčby, lécích, kosmetice i alternativních způsobech léčby.

Centra biologické léčby

Biologická léčba lupénky je jako nová možnost vhodná pro pacienty se středně těžkou až těžkou lupénkou. Je vysoce účinná a zároveň i finančně náročná. To vede k tomu, že biologické léky jsou pojišťovnou schváleny pouze v případě, že jsou vyčerpány všechny ostatní možnosti systémové (celkové) terapie a fototerapie. Biologická léčba lupénky je v České republice soustředěna do tzv. center biologické léčby, kterých je v současné době v České republice osmnáct.

Obvodní lékaři a dermatologové by neměli lupénku podceňovat

Lupénka razantně zasahuje do všech oblastí života: od prosté fyzické bolesti přes psychickou újmu až po ovlivnění pracovních i partnerských vztahů. Nepatří k život ohrožujícím stavům, má však nesporně výrazný vliv na fyzické, sociální a psychické aspekty života. Dle současného hodnocení jsou pacienti se středně těžkou až těžkou psoriázou řazeni na druhé místo v žebříčku negativního dopadu na kvalitu života hned za depresí a jejich postižení je srovnatelné s jinými závažnými onemocněními (revmatoidní artritida, malignity, choroby srdce). Onemocnění postihuje ve stejné míře muže i ženy. Může mít, jak známo, mnoho negativních dopadů na celý organismus nemocného. Její počáteční léčbě by tudíž měli obvodní lékaři a dermatologové věnovat zvýšenou pozornost. Lupénku léčit umíme, a proto je současný stav proléčenosti povážlivě nízký.

Kontakt

SPAE ČR Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Mobil: 607 916 860 spae@cbox.cz